ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่(เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า) 6วัน3คืน บิน(EY)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่(เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า) 6วัน3คืน บิน(EY)


ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ซิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐวาติกัน" เมนูพิซซ่าอิตาเลียนและนั่งรถไฟชมเมืองซิงเคว เทอร์เร่ เข้าชมวิหารแพนธีออน "วิหารแห่งดวงตาสวรรค์"
36,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Etihad Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี-เมืองมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล-อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2-อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่-โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา-ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน-ปราสาทสฟอร์เซสโก้-เมืองเจนัว-อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส-จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่-ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว-พระราชวังซานจิออร์จิโอ-มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว
 • วันที่

  3

  เมืองเจนัว-เมืองลา สเปเซีย-นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่-หมู่บ้านมอนเตรอสโซ-หมู่บ้านเวอร์นาสซา-หมู่บ้านคอร์นีเลีย-หมู่บ้านมานาโรลา-หมู่บ้านริโอมาจจอเร-เมืองปิซ่า-จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม-หอพิธีเจิมน้ำมนต์-มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 • วันที่

  4

  เมืองปิซ่า-เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย-น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน-อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า-อนุสาวรีย์เดวิด-สะพานเวคคิโอ-เมืองเลคซิโอ-เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท-เมืองโรม
 • วันที่

  5

  เมืองโรม-นครรัฐวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา-สนามกีฬาโคลอสเซียม-กลุ่มโรมันฟอรัม-จัตุรัสเวเนเซีย-ระเบียงปาลาสโซ-อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2-น้ำพุเทรวี-วิหารแพนธีออน-บันไดสเปน-จัตุรัสนาโวน่า-น้ำพุจตุมหานที-ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 36,999 36,999 36,999 7,999 15,000 23,999 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ภัคคะศรีโรจน์ เทสโก้ โลตัส ศาลายา 038-3-40295-6
บัญชีออมทรัพย์ นางสาว ภัทรานิษฐ์ ภัคคะศรีโรจน์ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 431-041657-1
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ภัคคะศรีโรจน์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 758-2-70545-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ  โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน